เวลา 09.00 น. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ปีการศึกษา 2554   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งมี นางวีระยา  เจริญราษฎร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 และมีการบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ครูดวงดาว ขันคำ และครูสุพัณนิดา ใสดี ครูที่ปรึกษา ม.3/1 และ ม.3/2

ครูศรุดา ครูจำลอง และครูภาณีวัลย์  เป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ทุกคน

ครูเอื้อมพร เครือบุตรดา ครูที่ปรึกษา ม. 6/2 กำลังรอรับลงทะเบียน

ครูชาลินี โสดาลี  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ครูศิริรักษ์  ชิณะโคตรพงษ์  ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้

คณะครูโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สวยทุกคนเลยนะคะ

ครูจำลอง  ไชยจันทร์  ครูที่ปรึกษา ม. 6/1 รอรับลงทะเบียนและติดเข็มกลัดแสดงความยินดี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34100 Tel. 045-409133 Fax. 045-409133
..............................................................................................................................................................................
Contact Us Webmaster Nongbuawittayakom School. Designed y Phibunmangsahan Information System.