5 ธันวามหาราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34100 Tel. 045-409133 Fax. 045-409133
..............................................................................................................................................................................
Contact Us Webmaster Nongbuawittayakom School. Designed y Phibunmangsahan Information System.